Nabava, ugradnja i servisiranje Vaillant plinske opreme

Proizvodni program plinskih uređaja podijeljen je u tri skupine:

 • Grijanje
 • Topla voda
 • Grijanje i topla voda

Grijanje

Idealno rješenje za grijanje je ovisno o mnogobrojnim čimbenicima. U ponudi su konvencionalni ili kondenzacijski zidni uređaji te kotlovi koje je moguće kombinirati sa spremnicima tople vode.

 • Uređaj za centralno grijanje
 • Kondenzacijski cirko uređaj različitih serija
 • Kondenzacijski zidni uređaji
 • Veliki učin na malo mjesta
 • Kondenzacijski zidni uređaji 80 do 120 kW
 • Snažni, kompaktni i učinkoviti
 • Kotlovi eco
 • Kondenzacijski uređaj za grijanje vrhunske klase
 • Kotlovi atmoVIT exclusiv
 • Nova generacija kotlova s dvostupanjskim plamenikom
 • Kotlovi atmoVIT
 • Nova generacija kotlova s jednostupanjskim plamenikom
 • Kotlovi atmoCRAFT
 • Atmosferski kotlovi većih snaga
 • Kotlovi ecoCRAFT exclusiv
 • Maksimalni učin na minimumu prostora

Topla voda

Rješenje za pripremu potrošne tople vode je ovisno o mnogobrojnim čimbenicima. U osnovi se način opskrbe toplom vodom rješava na principu protoka ili akumulacije.

 • Voda koja protječe zagrijava se na namještenoj temperaturi sve dok se troši topla voda
 • Akumulacijski spremnici sa vlastitim plamenikom
 • Okrugli spremnici tople vode
 • Spremnik dizajnom prilagođen kondenzacijskom kotlu ecoVIT
 • Laminarni spremnik potrošne tople vode
 • Zidni spremnik tople vode

Grijanje i topla voda

Nova generacija kombiniranih uređaja stvorena je da Vam život učini lakšim i ugodnijim i nudi najjednostavnije rješenje grijanja i pripreme tople vode.

 • Kombinirani uređaj za centralno grijanje i pripremu potrošne tople vode
 • Kombinirani uređaj za centralno grijanje te pripremu potrošne tople vode
 • Kondenzacijski "kombi" uređaj serije "plus"
 • Kondenzacijski uređaj za grijanje i laminarni akumulacijski spremnik u jednoj jedinici
 • Kombinacija kondenzacijskog uređaja za grijanje i spremnika za toplu vodu