VODOMJERI - MJERENJE POTROŠNJE VODE
Štedljive i pouzdane komponente za vodovodne sustave

Vodomjeri Siemens su visoke kvalitete, a točnošću, pouzdanošću i dugotrajnim preciznim mjerenjem zadovoljavaju najstrože propise i norme. Jednostavna ugradnja čini ih pravim izborom, a uparivanje sa dodatnim regulatorima omogućuje i digitalni nadzor, kao i očitanje potrošnje na vodomjerima. Vodomjer je jednomlazno modularno brojilo s magnetnim prijenosom za interni obračun potrošnje. Namjenjen je za očitanje potrošnje hladne (50°C) i tople vode (90°C), sa mogućnošću daljinskog očitanja.

Mogućnost daljinskog očitavanja

Sa Siemens vodomjerima očitavanje izmjerenih vrijednosti je jednostavnije. Sustav bežičnog očitanja (AWMR) je inovativan sus-tav očitavanja podataka o potrošnji. Sastoji se od mrežnih čvorova koji čine mrežu unutar prostora u kojem skupljaju podatke o potrošnji sa uređaja za mjerenje, čuvaju ih i čine dostupnim za daljnju obradu. Mrežni čvorovi se očitavaju lokalno ili internetskom tehnologijom.

RAZDJELNICI UTROŠKA TOPLINE

Plati koliko potrošiš - kontroliraj potrošnju

Naši djelatnici su obučeni instalateri toplinskih razdjelnika. Naš je obrt certificiran od strane Siemensa za obavljanje ove djelatnosti. Elektronski razdjelnici toplinske energije napajani su baterijom i opremljeni su alarmom u slučaju neovlaštenog manipuliranja uređajem. Prilikom montaže i puštanja u rad svi se uređaji zaštićuju od strane izvođača radova. Podaci prikupljeni s mjerila ili eketronskih razdjelnika topline pohranjuju se u mrežne koncentratore koji su međusobno sinhronizirani te čine jedinstven sustav.

Sustavi prilagođeni veličini objekta

Kod manje zahtjevnih objekata s malim brojem stambenih jedinica moguća je instalacija sustava bez mrežnih koncentratora (walk-by). u tom slučaju nisu potrebni mrežni koncentratori podataka jer se podaci o potrošnji pohranjuju u mjernim uređajima. Dakle, takav sustav je jeftiniji i jednostavniji, ali naknadno ne dopušta daljinski prijenos podataka. promjenom programskih parametara mjerne uređaje moguće je nadograditi sustavom mrežnih koncentratora i tako postići punu funkcionalnost.